“להתייעל עם יעל” הוא אתר תוכן מקורי המיועד להעניק להורים מידע רב כדי לעזור להם להכשיר את הילדים לחיים האמיתיים. יעל גרינשפון אספה את כל התובנות, הרעיונות והניסיונות בכל תחומי ההורות כדי להעניק להורים כלים, שיטות וקיצורי דרך לגדל ילדים עצמאים ומאושרים. 

האתר מהווה מערך תוכן משודרג VIP עבור מנויים המעוניינים ליהנות מכל התכנים, המוצרים והתבניות במקום רכישות בודדות. 

כתובת בית העסק: רח’ תוצרת הארץ 11, מגדלי תל אביב בניין C, תל אביב. 

כתובת האתר: https://vip.etze.co.il/

האתר והתכנים הכלולים בו פתוחים למנויים בתשלום חודשי/חצי שנתי/שנתי לשימוש פרטי בלבד! אין לעשות שימוש מסחרי בפריטי התוכן השונים. 

אנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיות המשתמש באתר, ולכן מבקשים לקרוא תקנון זה כדי שתוכל להפיק מן האתר תועלת מרבית, וזאת מבלי שתיגרם לך אי נעימות, אי נוחות או פגיעה כלשהי. 

לשימוש אישי בלבד!

כל הזכויות שמורות ליעל גרינשפון ולאתר “להתייעל עם יעל”.

מלוא זכויות היוצרים והקניין לכל החומרים המתפרסמים באתר, לרבות התוכן לסוגיו, הסרטונים, התמונות, הרעיונות, המצגות, המשחקים, דפי העבודה וההעשרה, המתכונים, סימני המסחר והעיצוב, הקבצים הגרפיים והטקסטואלים וכל חומר אחר הכלולים בהם.   

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו מן המידע ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או הסרטונים ו/או המצגות ו/או המתכונים ו/או כל קובץ או תוכן אחר שצורף ו/או נכלל כנ”ל לשימוש מסחרי בלא קבלת הסכמת הבעלים של אתר “להתייעל עם יעל” בכתב ומראש במייל: yael.grinshpoun@gmail.com

כל החומרים ניתנים לשימוש אישי בלבד.

רישום ורכישת מנוי באתר 

לצורך רכישת מנוי לאתר על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון, כלומר ההרשמה לצריכת כל התכנים באתר מתבצעת במעמד ההרשמה. 

במעמד הרכישה יזין המשתמש את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישת המנוי וזאת לשם רישום המנוי ביעילות וללא תקלות. על כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המנוי על ידי המשתמש ייחשב לביצוע הרכישה. עם קבלת בקשת הרכישה – תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור חברת האשראי יצא אישור סופי של רכישת המנוי וייפתחו תכני האתר עבור המשתמש. אספקת המוצר במקרה של האתר היא צפייה בתוכן כלשהו שבאתר לרבות הקטגוריות השונות, הפוסטים, הסרטונים, החוברות והקבצים הניתנים להורדה עבור המשתמשים המנויים בלבד! 

כל אדם, לרבות רשות, ארגון, מלכ”ר מוסד חינוכי רשאים להשתמש באתר, לרבות רכישת מנוי בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המשתמש”). תנאי לרכישת מנוי באתר זה – מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה!

פרטי המשתמש יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המשתמש בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.

משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק משני מכשירים בלבד: מחשב/טלפון נייד/ טאבלט שממנו נרשם המשתמש.  

הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;מסירת פרטים שגויים במתכוון; ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו; כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מדיניות ביטול מנוי

על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, אם המשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הוא רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים לצפייה, להקלטה, לשעתוק או שכפול או להורדה. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי האתר יהווה ראיה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש והחברה תאשר, כי הצפייה בפריטי התוכן לא התאפשרה כלל בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב לחברה ואיפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה לכתובת הדוא”ל המצוינת בתקנון זה.
רכישת מנוי או תכנים כרוכה בהתחייבות לתקופה קצובה על פי החבילה שנרכשה ולא ניתן להפסיק את המנוי באמצע התקופה.

האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל מנוי , כולו או חלקו, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

מדיניות הפרטיות ושימוש במידע אישי

אנו לא נמכור או נחלוק את פרטיך האישיים עם אף גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתך המלאה, ומראש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי. הפרטים האישיים שאנו אוספים יאוחסנו בסודיות מוחלטת לפי מדיניות האבטחה שלנו והחוק.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע על המנויים באתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך הפניית מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו.

המשתמש מסכים כי למפעיל האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי.

אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחרי דפוסי השימוש של מבקרי האתר. זו עשוייה לכלול שימוש ב”עוגיות” המאוחסנות על דפדפן האינטרנט שלך. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו.

אנו שומרים את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר. השינויים יהיו מיידיים מפרסום המדיניות החדשה בעמוד זה. שינויים מהותיים יפורסמו במקביל גם בדף הבית של האתר.

שימוש באתר

כל המידע המופיע באתר מבוסס על הידע והניסיון של יעל גרינשפון, והוא בגדר מידע והמלצה בלבד. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד, להוות במה נרחבת לרעיונות, להכוונה, לדעות אישיות, לעצות פרקטיות ולחוויות מוצלחות, ואינו מהווה תחליף לאבחון, לקבלת ייעוץ, טיפול רפואי וכד’.

אנו לא נושאים באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באתר. השימוש באחריות הגולשים בלבד.

בטיחות – בכל פעילות העשרה, יצירה או חוויה המומלצת עם הילדים, יש להקפיד על בטיחותם בהתאם לגילם וליכולותיהם. אנו ממליצים ליצור יחד עם הילדים ולהשגיח עליהם בכל הפעילויות. יצירה, הפעלה או בילוי עם הילדים שלא בהשגחה היא באחריות ההורים/המבוגרים האחראים בלבד.

גילאים – ההתייחסות לגילאים בכל סוגי התוכן באתר היא בגדר המלצה בלבד ותואמת את הגילאים הממוצעים – אין לראות בכך תורה מסיני.

אנו עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר על מנת להנגיש לכם את התכנים במגוון צורות ובהקפדה רבה. למרות זאת, עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. במקרים אלו בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, כולל מדיניות הפרטיות, וכל משתמש אשר רשום באתר נחשב שקרא, הבין את תנאי השימוש והסכים להם, וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד “להתייעל עם יעל”. 

מידע נוסף

בכל שאלה לגבי מדיניות הפרטיות ניתן ליצור עם יעל גרינשפון בכתובת המייל: yael.grinshpoun@gmail.com